11 Maj 1994, Shqipëria aderoi në Konventën Ndërkombëtare Kundër Torturës

Vendi ynë aderoi, më 11 Maj 1994, në “Konventën Ndërkombëtare Kundër Torturës, Ndëshkimit, Trajtimit Poshtërues dhe Mizorive të tjera jo njerëzore”, pranuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në dhjetor të vitit 1984.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare