1 Maj 1913, emëtohet pulla e parë shqiptare

Pulla e parë shqiptare u emëtua, më 1 Maj 1913. Ajo është një vulë e rrumbullakët, me diametër të jashtëm 37.8 milimetra. Me të janë vulosur 2232 pulla. Edhe tri emisione të tjera të Qeverisë së Vlorës, u bënë me vulosje me dorë.  Këto janë pullat e para shqiptare, shumë të rralla dhe me vlera të mëdha filatelike dhe monetare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare