On January 23rd, 1937, Kel Marubi published in Shkodra a postcard collection

On January 23rd, 1937, the master of Photographic Art, Kel Marubi, published a collection of postcards with the panorama of cultural monuments of his ancient city and reproductions of works of Shkodra painters. Among this collections we can mention “Oxhaku i vjetër i Kol Heqimit”, “Sallon shqiptar në Shkodër”, “Baba Ali Myrteza Kruja”, “Zoja katolike”, “Sokolesha e Dukagjinit”, “Malësorët e Shalës” “Zoja Muhamedane” etc.