Arti Ushtarak.

Teoria dhe praktika e pergatitjes dhe e zhvillimit te luftes se armatosur.

FESH V1

Leave a Reply