Armet e demtimit ne mase.

Arme, perdorimi i te cilave shkakton veprim demtues masiv me pasoja te renda mbi njerezit, kafshet, bimesine dhe mjedisin.

FESH V1

Leave a Reply