9 Mars 1937, në shtypin shqiptar kërkohej censurimi i filmave me kauboj

Më 9 Mars 1937, shtypi i kryeqytetit nisur nga “Ligji i shtypit”, që kishte vendosur censurën mbi botimet, kërkoi “vendosjen e kontrollit mbi filmat me kaubojë” që predikojnë dhe përhapin dhunën, mbi filmat “amoral”, që mund të shpien në shthurrjen e shoqërisë dhe sidomos të brezit të ri dhe të familjes. Shtypi theksonte nevojën e nje ligji, që do të rregullonte dhe kontrollonte ekranin shqiptar.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare