7 Maj 1879, delegatët e Lidhjes së Prizrenit në Prishtinë kërkuan të administronin vetë gjykatat

Delegatët e Lidhjes së Prizrenit në Prishtinë, kërkuan më 7 Maj 1879, që shqiptarët në vilajetin e Kosovës të administronin vetë gjykatat. Si përgjigje, Qeveria Osmane lejoi krijimin e gjykatave paralele: turke dhe shqiptare. Kërkesa u përsërit në Gjakovë, Pejë, madje ajo u avancua, duke kërkuar mbylljen e gjykatave turke.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare