5 Shkurt 1997, Muzeu Etnografik i Beratit u shpall “Muze Kombëtar”

Muzeu Etnografik i Beratit, më 5 Shkurt 1997, u shpall “Muze Kombëtar”. Në këtë mënyrë qyteti i lashtë 2500 vjeçar, veç Muzeut Kombëtar “Onufri”, ka sot edhe një muze tjetër me këtë status.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare