30 Maj 1931, në shkollën Teknike Shqiptaro-Amerikane, u diplomuan 30 maturantë

Në vitin shkollor 1930-1931, që u mbyll më 30 Maj 1931, në shkollën Teknike Shqiptaro-Amerikane, u diplomuan 30 maturantë nga të cilët 24, u specializuan si mekanikë, elektricistë, dhe mësues, ndërsa 6 për bujqësi.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare