28 Gusht 1750, Theofan Popa sjell në shqip mbishkrimin në Kishën e Shën Kollit të Voskopojës

Studjuesi i shquar i kulturës dhe artit tonë mesjetar, Theofan Popa, ka sjellë në shqip mbishkrimin mbi portën jugore të kishës së Shën Kollit të Voskopojës, ku thuhet se hajati i saj, është pikturuar nga ikonografët Kostandin dheAthanas Zografi, më 28 Gusht 1750. Kisha vetë, është një ndër monumentet tona më të vyera të kulturës dhe artit mesjetar shqiptar, ndërsa seria e pikturave murore që na sjell pamjet e Apokalipsit të Joanit,apo gjyqin e fundit të mëkatarëve dhe fundin e botës sonë, është unikale në artin tonë ikonografik; kjo temë nuk është trajtuar nga asnjë piktor tjetër shqiptar. Pas tabllove të llahtarshme, që pasqyrojnë Ballkanin e robëruar nga osmanët, fshihet ideja e mbretërisë qiellore, ideja e shpresës për një Shqipëri dhe Ballkan të lirë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply