15 Prill 1366, Karl Topisë i jepen të drejtat e qytetarit të Venedikut

Diploma e dogjit të Venedikut, me të cilën i jepen Karl Topisë të drejtat e qytetarit të Venedikut, mban datën 15 Prill 1366. Në të thuhet, se i nderuari dhe fisniku Karl Topia, zot i Shqipërisë me gjithë bijtë dhe trashigimtarët e tij, gëzojnë për gjithnjë, “çdo liri, benefit, imunitet e nder që gëzojnë e shfrytëzojnë… qytetarët e tjerë të Venedikut”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare