12 Shtator 1923, u ratifikua Konventa për Ndalimin e Qarkullimit të Trafikut të Publikimeve të Turpshme

Ratifikimi i Konventës

Në Gjenevë, më 12 Shtator 1923, u përfundua “Konventa Ndërkombëtare për Ndalimin e Qarkullimit të Trafikut të Publikimeve të Turpshme”. Shqipëria e ratifikoi atë, në Tetor të vitit 1924.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply