11 Shkurt 1907, u krijua në Rumani dega e shoqërisë “Bashkimi”

Mërgimtarët e kolonisë shqiptare të Kostancës në Rumani, më 11 Shkurt 1907, krijuan degën e shoqërisë patriotike “Bashkimi”. Kryetar u zgjodh Eftimi Radi, Nënkryetar Dr. Ibrahim Temo dhe shkronjës/sekretar Johan Mihal Lehova. Dega kishte administratën e vet, vulën, statutin dhe zhvilloi një veprimtari të dendur patriotike dhe kulturore.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare