10 Shkurt 1947, u nënëshkrua pakti i paqes me Italinë

Në Paris më 10 Shkurt 1947, u nënëshkrua Traktati i Paqes me Italinë. Ky dokument ndërkombëtar e detyron Italinë, të njohë e respektojë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e Shtetit Shqiptar, duke përfshirë edhe ishullin e Sazanit. Të heqë dorë nga të gjihta të drejtat, konçesionet, interesat dhe përfitimet e çdo lloji në Shqipëri, të fituar si rrjedhojë e agresionit të 7 Prillit 1939 në Shqipëri. Në baza të marrëveshjeve të lidhura para kësaj date të paguajë reparaciont e luftës, dhe të kthejë sendet më vlerë të rrëmbyera nga Shqipëria.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare