29 Shtator 1926, Stërling, inspektor i përgjithshem i xhandarmërisë shqiptare, u zëvendësua nga gjenerali në pension Persi

Xhandarmëria Shqiptare

Më 29 Shtator 1926, vendin e inspektorit të përgjithshëm të xhandarmërisë shqiptare, që e mbante koloneli anglez Stërling, e zuri gjenerali britanik në pension Persi, i cili varej drejtpërdrejt nga Presidenti i Republikës.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply