28 Prill 1983 u nënshkrua “Protokolli i Konventës, për ruajtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, lidhur me heqjen e dënimit me vdekje”

Në Strasburg të Francës, më 28 Prill 1983, u nënshkrua “Protokolli i Konventës, për ruajtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, lidhur me heqjen e dënimit me vdekje”. Në këtë Protokoll, ka aderuar edhe Republika e Shqipërisë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare