25 Shkurt 1997, u formua në Maqedoni një këshill historianësh për shënimin e datave të rëndësishme të historisë sonë

Në takimin e Shoqatës të Historianëve Shqiptarë të Maqedonisë, që u mbajt më 25 Shkurt 1997, u themelua Këshilli për shënimin e datave të rëndësishme nga historia jonë kombëtare. Kryesia e këshillit përbehëj nga 9 veta. Ai harton, koordinon dhe organizon festimin dhe kujtimin e datave të rëndësishme nga historia jonë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare