19 Prill 1938, u përfundua me Jugosllavinë “Konventa mbi lundrimin ajror”

Midis Mbretërisë Shqiptare dhe asaj Jugosllave, më 19 Prill 1938, u përfundua “Konventa mbi lundrimin ajror”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare