Qeveria e koalicionit. Nga rreshti i pare majtas: Sulejman Delvina, Iljaz Vrioni, Selahudin Shkoza, Pandeli Evangjeli. Tef Curani, Sotir Peci, Dhimitër Kacimbra, Mehdi Frashëri. — me Tef Curani, Iljaz Vrioni, Sotir Peci segnor, Dhimiter Kacimbra, Selahudin Shkoza, Mehdi Frasheri s dhe Pandeli Evangjeli. Te shkallët e vjetra të godinës së sotme të Akademisë. Këto shkallë janë mbyllur dhe janë balkoni fals i godinës.

10 July 1921, the government of Iliaz Vrion, started its activity

The government of Iliaz Vrioni started its activity on July 10, 1921. The cabinet consisted of Dhimitar Kacimba – Minister of Justice, Pandeli Evangjeli – Interior Minister, Tef Curani – Minister of Finance, Mehdi Frasheri – Minister of World Affairs Sotir Peci- Minister of Education and Selaudin Shkoza-Minister of War.

Leave a Reply