January 16th, 1996, died the professor Dhimiter Beduli, theologian

On January 16th, 1996,died the theologian Dhimiter Beduli, researcher of Byzantine culture, writer and translator. It has left many writings and works on medieval culture of our country as: “Mbi përdorimin e gjuhës shqipe në kishë”, “Të dhëna mbi kohën e Skënderbeut nga një vepër ogjiografike e shek XVI”, Kodiku i kishës së Shën Prokopit” etc.