Enciklopedia Shqipetare

Arkivat.

Institucione shteterore qe merren me grumbullimin, ruajtjen, administrimin , perpunimin dhe sherbimin e trashegimise dokumentare,