8 Nëntor 1908, numri i parë i gazetës dyjavore “Bashkimi”

“Bashkimi”

Në Stamboll, më 8 Nëntor 1908, doli numri i parë i gazetës dyjavore “Bashkimi”, që e drejtonte Mihal Shën Tepelena. Botohej në gjuhën shqipe me alfabetin e Stambollit dhe trajtonte probleme politike e shoqërore. Vend të veçantë zinte demaskimi i politikës armiqësore të Fuqive të Mëdha dhe qeverive shoviniste fqinje të Shqipërisë.

Referencat:

Biblioteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply