29 Gusht 1945, u shpall ligji i ri mbi Reformën Agrare

Ligji nr. 108 mbi Reformën Agrare, u shpall më 29 Gusht 1945. Në baze te tij u shpronësuan dhe u tjetërsuan me detyrim dhe pa shpërblim, tokat që ishin prona shtetërore, pronat e çifligarëve dhe institucioneve fetare, e gjithë toka private, që kalonte madhësinë mbi 5 hektar. Pjesa më e madhe e tokës së shpronësuar, iu shpërnda falas fshatarëve pa tokë ose atyre, që kishin pak tokë sipas parimit “Toka i përket atij që e punon”. Pjesa tjetër e tokës, u shpall tokë shtetërore dhe mbi bazën e saj, u ngritën ndërmarrjet bujqësore shtetërore. Me zbatimin e reformës agrare, u shpronësuan pa shpërblim 172659 hektar toke, 474227 rrënjë ullinj e 5923 kafshë pune. Pronë shtetërore u bënë gjithashtu pyjet, kullotat, ujërat dhe pasuritë e nëntokës.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply