1 Dhjetor 1960, mbledhja e Partive Komuniste të 81 shteteve

Partia e Punës së Shqipërisë

Në Moskë, më 1 Dhjetor 1960, përfundoi punimet mbledhja e kryetarëve të partive komuniste të 81 vëndeve. Ajo shënoi prishjen e marrëdhënieve të Partisë së Punës së Shqipërisë, me shumicën e partive komuniste në botë, të cilat u cilësuan si parti revizioniste.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply