SIDA (Sindroma e mangesise imune te fituar).

Infeksion nga virusi i HIV, faza e fundit. Njeriu ka nje sistem te nderlikuar te mekanizmave mbrojtes, te shperndare ne te gjithe trupin, i cili e mbron ate nga agjentet e huaj te demshem. Shkaktaret e Sides jane dy tipa virusesh: HIV-1 dhe HIV-2, qe arrijne te integrohen ne qelizen e bartesit per ta infektuar ate ne menyre te perhershme.

Leave a Reply