Raguza (Dubrovniku).

Qytet i bregdetit dalmat, me orrigjine mesjetare (shek.VII), baze detare me rendesi e Bizantit deri ne fund te shek. XII, rebpublike aristokratike tregtare, nga fundi i shek.XIV-fillim i shek. XVI nen sovranitetin e Hungarise.

Leave a Reply