GJUHA SHQIPE

Gjuha shqipe.

Gjuhe e familjes indo-europiane; formon nje dege me vete ne kete familje dhe nuk rrjedh prej asnjeres nga gjuhet e sotme te saj. Nje pjese e mire e leksikut dhe elementet themelore te struktures gramatikore te shqipes jane trasheguar nga nje periudhe e lashte dhe gjejne analogji e perkime ne gjuhe te tjera indoeuropiane. Por gjate evolucionit te saj historik shqipja ka perftuar dhe mjaft risi ne strukturen e vet gramatikore dhe ne leksik.

Leave a Reply