Arsimi.

Sistem institucionesh i ndertuar per tu dhene brezave te rinj dhe popullsise ne pergjithesi njohuri, aftesi e shprehi ne menyre te shkallezuar, ne baze te kurrikulave dhe per ti pergatitur per veprimtarite qe do te ushtrojne.

FESH V1

Leave a Reply