Site icon Qendra Mbarekombetare e Koleksionisteve Shqiptare

Arsimi per nxenesit me aftesi te kufizuara.

Ne Shqiperi funksionojne 2 institucione kombetare, 6 shkolla speciale dhe 4 qendra ditore te arsimit special per nxenesit me aftesi te kufizuara.

FESH V1

Exit mobile version