9 Prill 1934, u firmos në Pragë konventa për tregëti me Mbretërinë Shqiptare

Në Pragë, më 9 prill 1934, u nënshkrua Konventa Tregëtare ndërmjet Mbretërisë Shqiptare dhe Republikës Çekosllovake. Mbi bazën e kësaj Konvente, u nënshkrua “Marrëveshja shtojcë mbi kontigjentin e mallrave të dy palëve” dhe protokolli për krijimin e një Instituti tregëtar për shkëmbimin e mallrave midis dy vendeve.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare