9 Maj 1992, u përfundua Konventa në kuadrin e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike-atmosferike në Nju Jork

Në Nju Jork, më 9 Maj 1992, u përfundua Konventa në kuadrin e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike-atmosferike. Vendi ynë ka aderuar në këtë akt të rëndësishëm ndërkombëtar, në tetor të vitit 1994.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare