8 Tetor 1921, ratifikimi i tre dokumenteve të së Drejtës Ndërkombëtare për lëvizjen dhe tranzitin

Kuvendi Shqiptar, 1921

Më 8 Tetor 1921, Parlamenti Shqiptar ratifikoi tre dokumente të rëndësishme të së Drejtës Ndërkombëtare: “Konventën dhe Statutin mbi lirinë e tranzitit”, “Konventën dhe Statutin, mbi regjimin e lundrimit, të rrugëve ajrore me interes ndërkombëtar” dhe “Deklaratën për njohjen e të drejtës së flamurit, për shtetet që nuk kanë kufij detarë”. Aktet e mësipërme janë në fuqi dhe sot.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply