8 Dhjetor 1922, aprovohet zgjerimi i Kanunores së Këshillit të Naltë

Shtëpia e Kongresit të Lushnjës

Këshilli Kombëtar Shqiptar, më 8 Dhjetor të vitit 1922, aprovoi zgjerimin e “Bazave të Kanunores së Këshillit të Naltë” osë siç u quajt “Statuti i zgjeruar i Kongresit të Lushnjës”. Praktikisht ky dokument është kushtetuta e parë e shtetit shqiptar, e miratuar nga një përfaqësi kombëtare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply