5 Tetor 2000, miratimi i ligjit për Biodiversitetin

Ligji i Biodiversitetit

Me vendimin e Këshillit të Ministrave, më datë 5 Tetor 2000, u miratua Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin në Shqipëri. Mbi këtë bazë është ngritur edhe rrjeti Ekologjik.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply