5 Shtator 1946, në Shqipëri u shtetëzuan pa shpërblim punishtet e industrisë ushqimore

Industri Ushqimore

Me një urdhëresë të datës 5 Shtator 1946, Ministria e Ekonomisë, kaloi në pronësi të shtetit pa shpërblim të gjitha fabrikat e makaronave, miellit dhe të orizit në vendin tonë. Kjo ishte baza e parë e industrisë ushqimore shtetërore dhe fillimi i proçesit të eleminimit të pronës private dhe kthimit të saj në pronë shtetërore.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply