30 Mars 1997, Parlamenti miratoi ligjin “Për pranimin në Shqipëri, të një force ushtarake shumëkombëshe”

Në kushtet e trazirave të vitit 1997, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë i mbledhur me datë 30 Mars 1997, miratoi Ligjin Nr. 8203, “Për pranimin në Shqipëri, të një force ushtarake shumëkombëshe në mbështetje të operacioneve humanitare”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare