30 Korrik 1913, bajrakët e Dukagjinit miratuan Kanunin

Më 30 Korrik 1913, gjashtë bajrakët e Dukagjinit, miratuan Kanunin, që përfaqëson besëlidhjen e tyre me norma juridike të së drejtës zakonore. Kanuni i gjashtë bajrakëve të Dukagjinit, shënon kalimin nga e drejta e pashkruar në të drejtën zakonore të shkruar.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply