3 Nëntor 1839, shpallja e reformës së Tanzimatit

Perandoria Osmane

Nga Pallati i Gjylhanasë, sulltan Abdyl Mexhiti, më 3 Nëntor 1839, shpalli reformën, që njihet në histori me emrin e Tanzimatit. Si rezultat i saj në gjithë Perandorinë, u vendos një shtypje e egër administrativo-ushtarake, e shoqëruar me një regjim fiskal të padurueshëm dhe me një shërbim ushtarak shumëvjeçar. Sami Frashëri, i ka cilësuar reformat e Tanzimatit si pushtim i dytë i Shqipërisë. Si reagim ato shkaktuan një valë të madhe kryengritjesh, në të gjithë vendin tonë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply