28 Mars 1805, koloneli anglez përshkruan kostumet fantastike shqiptare të Moresë

Koloneli anglez Lik, që pat vizituar Shqipërinë, më 28 Mars 1805, shkruan në ditarin e tij, për kostumet kombëtare shqiptare. Kostumi shqiptar thekson ai “nga dita në ditë po bëhet më modern si në More dhe në pjesë të tjera të Greqisë… nga ndikimi i madh i pushtetit shqiptar; në More për shkak të prosperitetit të Hydrës, që është një koloni shqiptarësh si dhe për shkak të qëndrimit të fshatarëve shqiptarë në disa anë të Moresë, veçanërisht në Argolide e në krahinat fqinje të Atikës e të Beotisë. Kostumi i tyre është më i lehtë e më i përshtatshëm se i turqëve apo i grekëve.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare