2 Shtator 1858, me kërkesë të Said Toptanit, u çel në Tiranë shkolla laike

Said Toptani

Said Toptani i kërkoi qeverisë turke lejen për hapjen e shkollës laike në Tiranë. Më 2 Shtator 1858 ajo hapi dyert për çunat Tirans.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply