18 Qershor 1878, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, miratoi një seri vendimesh, që u përfshinë në atë që u quajt “Libër i vendimeve”

Më 18 Qershor 1878, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, miratoi një seri vendimesh, që u përfshinë në atë që u quajt “Kararnamen” apo “Libër i vendimeve”. Ato u caktonin si detyrë degëve krahinore të Lidhjes, të organizonin dhe të mbanin secila, reparte ushtarake vendore dhe të siguronin qetësinë dhe rregullin. Njëkohësisht, u shpall një “besë” e përgjithshme dhe ndalimi i të gjitha gjaqeve. Kundër atyre, që do të shkelnin “besën” dhe do të praktikonin gjakmarrjen, parashikoheshin dënime të rrepta. Në “Librin e vendimeve”, është përfshirë edhe “Urdhëresa e Lidhjes Shqiptare për organizimin e administratës dhe të ushtrisë”. Pjesa e parë e saj, përmban 19 nene mbi krijimin dhe funksionimin e administratës. Me këtë akt, Lidhja praktikisht merrte mbi vete funksionet e një qeverie. Pjesa e dytë e urdhëresës, ka vetëm 8 nene dhe bën fjalë për organizimin e ushtrisë dhe vendosjen apo dislokimin e saj.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply