16 Shkurt 1920, komunikatë e Shqipërisë për Konferencën e Paqes; gati ta mbrojmë Atdheun me jetët tona

Zyra e shtypit shqiptar pranë delegacionit qeveritar, në Konferencën e Paqes në Paris, më 16 Shkurt 1920 lëshoi një komunikatë mbi mbledhjen e Kongresit të Lushnjës dhe vendimet e tij. Në të theksohej që shqiptarët janë gati të bëjnë çdo flijim dhe të mbrojnë me jetën e tyre pavarësinë dhe tërësinë e Atdheut.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare