15 Mars 2000, Shqipërisë aderoi në Konventën “Për mbrojtjen e fonogrameve”

Më 15 Mars të vitit 2000 Republika e Shqipërisë aderoi në Konventën Ndërkombëtare “Për mbrojtjen e prodhuesve të fonogrameve kundër riprodhimit të paautorizuar të tyre”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare