15 Mars 1943, u nënshkrua Protokolli Dalmaco-Këlcyra

Më 15 Mars 1943, u nënshkrua Protokolli Dalmaco-Këlcyra, që vendoste baza juridike të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të forcave, midis pushtuesve fashistë dhe kolaboracionistëve shqiptarë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare