13 Shtator 1304, Anzhuinët u premtojnë Shqiptarëve ruajtjen e privilegjeve

Princi i Tarantëve

Filipi, Princ i Tarantit dhe nip i  Karlit I, të d’Anzhui, lëshoi më 13 Shtator 1304, një diplomë për 13 bashkësitë krahinore shqiptare, që ndodheshin nën sovranitetin e azhuinëve, duke u premtuar zotërve shqiptarë, që do ti ruajnë të gjitha privilegjet që u ishin dhënë atyre nga të parët e tij.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply