12 Tetor 1415, dokumenta për doganën e Ishmit

Principata e Kastriotëve

Dokumenti që mban datën 12 Tetor 1415, flet për doganën e portit të Ishmit. Ai dëshmon për qënien e një rrjeti doganor, një element i domosdoshëm për ekzistencën e një shteti, siç ishte, principata feudale e Kastriotëve, ku hynte dhe Ishmi. Nga ky dokument, mësojmë gjithashtu për eksportin nga principata, e grurit dhe lëndëve drusore, pra, për shkëmbime tregëtare me botën e jashtme, kryesisht me Raguzën.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply