12 Maj 1955, Shqipëria aderoi në “Konventën Ndërkombëtare për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Genocidit”

Vendi ynë aderoi, më 12 Maj 1955, në “Konventën Ndërkombëtare për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Genocidit”, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në dhjetor 1948.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare