10 Shkurt 1903, në gjithë perandorinë osmane vetëm shqiptarët nuk kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e tyre

Më 10 Shkurt 1903, shoqata “Shpresa” e mërgimtarëve shqiptarë në Rumani, iu drejtua qeverisë Franceze për të ndërhyrë pranë Portës së Lartë, që të lejohëj hapja e shkollave në gjuhën amëtare në Shqipëri. Shoqata i kujtonte francezëve se në të gjithë perandorinë osmane vetëm shqiptarëve u ndalohej arsimimi në  gjuhë të tyre. Për këtë qëllim shoqëria organzoi shumë tubime në kolonitë e madha të shqiptarëve në Rumani. Qëllimi ishte sensibilizimi i opinionit shqiptar dhe atij të huaj për problemet tona kombëtare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare