10 Maj 1999, Republika e Shqipërisë, aderoi në “Konventën Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Bimëve”

Republika e Shqipërisë, aderoi më 10 Maj 1999, në “Konventen Ndërkombëtare të Mbrojtjes së Bimëve”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare