1 Shtator 1916, u themelua nga Luigj Gurakuqi “Komsia Letrare Shqipe” me synim zhvillimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe

Luigj Gurakuqi

Në Shkodër, me nismën e Luigj Gurakuqit, më 1 Shtator 1916, u ngrit dhe filloi veprimtarinë kulturore dhe patriotike “Komsia Letrare Shqipe”, që synonte lëvrimin e gjuhës shqipe, zhvillimin e letërsisë, hartimin e teksteve për shkollat shqipe

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply